» Teated

Sauga raamatukogu teatab

reede 23. september 2016

Raamatukogu avatakse reedel, 30. septembril kell 14.30.

Valla ettevõtjaid oodatakse ümarlauda

kolmapäev 21. september 2016

Sauga vallavalitsus ootab valla ettevõtjaid ümarlauda 6. oktoobril kell 14.00-17.30.

Sauga laulukoor kutsub laulma

esmaspäev 19. september 2016

Hea, lauluhuviline, Sauga laulukoor ootab uusi liikmeid.

Pärnu maakonna planeeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

esmaspäev 05. september 2016

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega.

Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

esmaspäev 29. august 2016

Sauga Vallavolikogu võttis 22. aug 2016 vastu otsuse nr 83 "Ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku korraldamine".