» Teated

Tule ja räägi kaasa!

teisipäev 22. november 2016

Sauga vald peab ühinemisläbirääkimisi Are valla, Tori valla ja Sindi linnaga.

DigiTee esitleb: nõuandja ja tark-mees-tahvlis DigiTom

esmaspäev 21. november 2016

Pärnumaal alustati projektiga DigiTee, mille eesmärgiks on ühendada Pärnumaa kodud, ettevõtted ja asutused ülikiire internetiühendusega.

Oodatakse hinnapakkumisi Sauga valla suusaradade hooldamiseks

esmaspäev 14. november 2016

Tehniline kirjeldus on saadaval siin.

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016

esmaspäev 14. november 2016

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste 9.11.2016 korraldusega nr 1-1/16/1037 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine”.

Are valla, Tori valla, Sauga valla ja Sindi linna ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

esmaspäev 14. november 2016

Sauga Vallavalitsus korraldab Are valla, Tori valla, Sauga valla ja Sindi linna ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku 14.11-04.12.2016.