» Teated

Sauga raamatukogu teatab

reede 19. august 2016

Esmaspäeval, 22. augustil avatakse raamatukogu kell 13.30. Reedel, 26. augustil on raamatukogu maakondliku õppepäeva tõttu suletud.

Raamatud võib igal ajal tagastada välisukse kõrval asuvasse tagastuskasti. Palun ebamugavuste...

Maakonnas elavaid kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

neljapäev 11. august 2016

Pärnu Maavalitsus korraldab 9. novembril kell 14 üheksateistkümnenda maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva.

Teade Nurga kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamisest

esmaspäev 08. august 2016

Sauga Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Nurga kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava väljapaneku 16.08-23.08.2016.

AS-le Jiffy Products Estonia Elbu turbarabas geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu

neljapäev 04. august 2016

Keskkonnaministeerium teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress: Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010) Elbu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta on valminud uuringuloa...

Pärnu Maavalitsus teavitab Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ kehtestamisest

esmaspäev 01. august 2016

Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016  korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Planeeritud 330/110 kV elektriliin on...