» Teated

Üleskutse kauplema valla suvepäeval

esmaspäev 23. märts 2015

Ootame kõiki Sauga valla käsitöötegijaid, aiapidajaid, farmereid jms kauplema Sauga valla suvepäevale 13. juunil 2015 Nurmenuku puhke keskusesse Kiisa külla.

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

teisipäev 17. märts 2015

Pärnu Maavalitsus teavitab Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest.