» Teated

Õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi.

reede 14. juuli 2017

Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali andmed).

Hoiatus: umbrohutõrje raudteel

kolmapäev 12. juuli 2017

Edelaraudteel on kavas ajavahemikus 14.-20. juuli umbrohutõrjetööd Lelle-Tootsi-Pärnu raudteelõigul.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

teisipäev 11. juuli 2017

Sauga Vallavalitsus teatab Ihba kinnistu detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmisest 07.07.2017 Sauga Vallavalitsuse korraldusega nr 347.

Teade projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest

reede 07. juuli 2017

Sauga Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul Eametsa külas Kärbi tee 5 kinnistule varemprojekteeritud üksikelamu laiendamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti...

Valla asutuste puhkuseajad

reede 07. juuli 2017

  • Sauga Avatud Noortekeskus on puhkuse tõttu suletud 10. juulist 30. juulini.
  • Urge Raamatukogu on puhkuse tõttu suletud 10. juulist 10. augustini.
  • Sauga Raamatukogu on suletud 17. juulist 10....

Vallavalitsuse kollektiivpuhkuse teade

reede 07. juuli 2017

Vallavalitsus on puhkusel 10. juulist 28. juulini.

Teade detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta

reede 30. juuni 2017

Sauga Vallavalitsus teatab, et Sauga Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 26 tunnistati osaliselt kehtetuks Sauga vallas Nurme külas Rehe kinnistu detailplaneering Tammetõru tee 12 (katastritunnus 73001:001:0657) kinnistu osas.

Teade projekteerimistingimuste menetluse algatamisest

neljapäev 29. juuni 2017

Nelja Energia AS (11183009) ning Eurowind OÜ (11507191) esitasid Sauga Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused Pärnu maakonnas Sauga vallas Nurme külas asuvatele Elbu turbaraba (73001:001:0355), Elbu IV turbaraba...