» Projektid ja programmid » Hajaasustuse programm » 2015

Hajaasustuse programm 2015

Pärnu maavanem kuulutas 8. juuni 2015 korraldusega nr 1-1/15/275 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes avatuks alates 3. augustist 2015. a.

 

Kogu info - juhendmaterjalid, taotlus- ja aruandevormid - on kättesaadav Pärnu Maavalitsuse kodulehel http://parnu.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

 

Taotluste esitamise tähtpäev on 5. oktoober 2015.

 

Sauga vallavanema 09.06.2015 käskkirjaga nr 6 on moodustatud komisjon hajaasustuse taotluste läbivaatamiseks koosseisus:

Majandusnõunik Jüri Puust – komisjoni esimees

Maanõunik Mati Leht – liige

Ehitusnõunik Merike Raudsepp - liige

Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu - liige

Tehnik Kristina Lüüdik – liige

 

 

Kontaktisikuks vallavalitsuses on majandusnõunik Jüri Puust, tel 4420 739 või 518 3374, e-post jyri@sauga.ee

Viimati uuendatud:   30.12.2016. 15:11