» Kultuur » Sauga Raamatukogu » Arvuti kasutamise eeskiri

Sauga Raamatukogu

Sauga Raamatukogu arvuti kasutamise eeskiri

 

1. Sauga raamatukogu arvutit on võimalik kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

2. Arvuti kasutamine on tasuta.

3. Arvutit võivad kasutada kõik, kellel on arvutikasutusoskus, v. a. isikud, kellel on eeskirja eiramise tõttu arvutikasutuskeeld. Arvuti kasutaja peab kasutama arvutit seda rikkumata ja kahjustamata. Keelatud on:

  • arvutiekraani puudutamine
  • omavoliline monitori seadistamine
  • pesemata kätega arvuti kasutamine
  • mälupulga vm andmekandja kasutamine arvutis

4. Korraga kasutab arvutit ainult üks inimene.

5. Arvuti kasutamiseks on võimalik eelregistreerimine kohapeal või telefonil  443 1409.

6. Eelisjärjekorras saavad arvutit kasutada isikud, kellele see on vajalik koolitöö tegemiseks, töökohustustega seotud toiminguteks, pangaülekanneteks, tuludeklaratsiooni esitamiseks jms. Eelisjärjekorras arvuti kasutamise üle otsustab raamatukogu töötaja.

7. Ühele kasutajale antakse arvuti kasutamiseks pooleks tunniks. Kui teisi soovijaid samale töökohale ei ole, võib arvutit kasutada kauem.

8. Vajadusel saab arvuti külge ühendada kõrvaklapid.

9. Vajaliku info printimine on tasuline (üks lehekülg A4 formaadis maksab 15 senti)

ja peab olema kooskõlastatud raamatukogu töötajaga.

10. Vajaliku informatsiooni salvestamine on eraldi kokkuleppel.

11.  Kasutaja on kohustatud kinni pidama üldkehtivatest käitumisnormidest - ei räägi valju häälega, ei söö ega joo arvuti taga, ei sega teisi raamatukogu külastajaid jne.

12.  Eeskirja rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada eelnimetatud teenuseid.

Viimati uuendatud:   30.03.2015. 17:19