» Dokumendid ja blanketid » Blanketid

Blanketid

Elukohatoimingud

Elukohateate blankett (pdf)

Eeltäidetav elukohateate blankett (pdf)

Juhend Siseministeeriumi lehel

 

Haridus

Taotlus lapsehoiuteenuse rahastamiseks (doc)

Sauga valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus (doc)

Huvitegevuse osalustasu maksmise leping (pdf)

Kooli ja lasteaia toidutoetuse avaldus.doc

 

Teed ja transport

Veoloa taotlus (üle 8 t sissesõiduks) (pdf)

Kaeveloa taotlus (pdf)

 

Ehitus

Ehitisregistri taotlusvormid

 

Keskkond 

Leping ühise jäätmekonteineri kasutamiseks (doc)

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks (doc)

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kinnitus (doc)

Lemmiklooma registreerimise ankeet.pdf

Üksikpuude raieloa taotlus.doc

Üksikpuude raieluba.doc

Asendusistutuse garantiikiri üksikpuude raiumisel.doc

 

Sotsiaalhoolekanne

Taotlus toetuseks lapse 2-aastaseks saamisel (sotsiaal).doc

Vajaduspõhise peretoetuse blankett (doc)

Vajaduspõhise peretoetuse blankett (pdf)

Koduteenuste avaldus (doc)

Ranitsatoetuse (1. kl astuja) avaldus (doc)

Koolilõpetaja toetuse avaldus (doc)

Hooldajatoetuse avaldus lapsevanemale (doc)

Sünnitoetuse II osa (lapse 1-aastaseks saamisel) (doc)

 

Tunnustamine

Taotlus Sauga valla tunnustuse avaldamiseks (doc)

Taotlus Sauga valla tänukirja andmiseks (doc)

Taotlus Sauga valla teenetemärgi andmiseks (doc)

Taotlus Sauga valla aukodaniku nimetuse andmiseks (pdf) (doc)

Taotlus Sauga valla aasta haridustöötaja esitamiseks (doc)

 

Muu

Avaliku ürituse korraldamise taotlus (doc)

Mittetulundustegevuse toetamise avaldus (doc) 

Reklaamimaksu deklaratsioon (pdf)

Reklaami paigaldamise taotlus (pdf)

 

 

 

Viimati uuendatud:   03.01.2017. 16:07