» Blanketid

Keskkond

Blanketid

Leping ühise jäätmekonteineri kasutamiseks (doc)

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks (doc)

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kinnitus (doc)

Lemmiklooma registreerimise ankeet.pdf

Üksikpuude raieloa taotlus.doc

Üksikpuude raieluba.doc

Asendusistutuse garantiikiri üksikpuude raiumisel.doc

    Viimati uuendatud:   30.12.2016. 14:55