» Volikogu » Eelnõud » Eelnõude arhiiv » Eelnõud 2012

Volikogu eelnõud 2012

2012. aasta 

20. detsember 2012

1. Paikuse valla teemaplaneeringu kooskõlastamine.pdf

1. Paikuse valla teemaplaneeringu seletuskiri     lisa.pdf

1. Paikuse valla teemaplaneeringu skeem           lisa.pdf

2. Maamaksust vabastamise korra kehtetuks tunnistamine.pdf

2. Maamaksust vabastamise korra kehtetuks tunnistamise seletuskiri    lisa.pdf

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.pdf

4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine.pdf

4. Toimetulekutoetuse piirmäärade muutmise seletuskiri        lisa.pdf

5. Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine.pdf

5. Sotsiaaltoetuste muutmise seletuskiri         lisa.pdf

6. Lapsehoiuteenuse rahastamise korra muutmine.pdf

6. Lapsehoiuteenuse rahastamise muutmise seletuskiri      lisa.pdf

7. Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava määra ja maksmise korra muutmine.pdf

8. Bussisõidusoodustuse rahastamine.pdf

9. Valla tunnustuse avaldamise kord (II lug).pdf

9. Tunnustuse avaldamise korra seletuskiri     lisa.pdf

10. Valla teenetemärgi statuut (II lug).pdf

10. Valla teenetemärgi näidised       lisa.pdf

11. Valla lemmikloomade registri põhimäärus (II lug).pdf

12. Sauga valla 2013.a eelarve (I lug).pdf

12. Sauga valla 2013. a eelarve seletuskiri       lisa.pdf

13. detsember 2012

1. Vallavara võõrandamine (OÜ Fennobed).pdf

29. november 2012

1.1 Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kellukese tee).pdf

1.2 Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kellukese tee, Ritsika tee).pdf

1.3 Vallavara koormamine iskliku kasutusõigusega (Kummeli tn).pdf

2.1 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Põlendiku tee 6).pdf

2.2 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Urge tee 12).pdf

2.3 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kaevu).pdf

2.4 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiigi).pdf

3.  Kinnistute omandamine (OÜ Laxori).pdf

4. Vallavara võõrandamine (OÜ Fennobed).pdf

5.  Kooli I detailplaneeringu kehtestamine.pdf

6.  Sauga valla 2012 II lisaeelarve kinnitamine.pdf

6. Sauga valla 2012 II lisaeelarve       lisa.pdf

7.  Sauga valla teenetemärgi statuut (määrus  I lugemine).pdf

8.  Sauga valla tunnustuse avaldamise kord (määrus  I lugemine).pdf

8.  Tunnustuste süsteem          lisa (seletuskiri).pdf

9.  Sauga valla koerte, kasside ja lemmikloomade pidamise eeskiri (II lugemine).pdf

10. Sauga valla lemmikloomade registri põhimäärus (I lugemine).pdf

 

30. oktoober 2012 

1. Sauga valla eelarvestrateegia 2012-2016 kinnitamise määrus.pdf

1. Sauga valla eelarvestrateegia 2012-2016            lisa.pdf

18. oktoober 2012

1. Sauga valla eelarvestrateegia 2012-2016 kinnitamise määrus.pdf

1. Sauga valla eelarvestrateegia 2012-2016          lisa.xls

2. Sauga valla arengukava 2012-2016 kinnitamise määrus.pdf

2. Sauga valla tegevuskava 2012-2016        lisa.pdf

2. Seletuskiri - arengukava muudatuste tegemise kohta     lisa.pdf

3. Volitused POL-le elektrienergia riigihanke korraldamiseks.pdf

4. Sooviku II detailplaneeringu menetlemise lõpetamine.pdf

5. Kesk-Scholzi detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

6. Nõusolek vee erikasutusloa andmiseks OÜ-le ASB Greenworld Eesti.pdf

7. Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri.pdf

7. Seletuskiri - koerte, kasside .... pidamise eeskirja juurde      lisa.pdf

20. september 2012

1.1  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Nõlva tänav).pdf

1.1  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Nõlva tänav)    plaan.pdf

1.2  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veski põik).pdf

1.2  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veski põik)       plaan.pdf

1.3  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veski tänav).pdf

1.3  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veski tänav)     plaan.pdf

1.4  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veskikaare tänav).pdf

1.4  Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Veskikaare tänav)  plaan.pdf

2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kannikese tee).pdf

2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Kannikese tee)    plaan.pdf

3. Vanavälja detailplaneeringu algatamine.pdf

3. Vanavälja detailplaneeringu lähteseisukohad.pdf

4. Uuekalda 5 detailplaneeringu algatamine.pdf

4. Uuekalda 5 detailplaneeringu lähteseisukohad.pdf

5. Sauga valla 2012.a I lisaeelarve kinnitamine. pdf

5. Sauga valla 2012.a I lisaeelarve                         lisa. pdf

5. Sauga valla 2012.a I lisaeelarve      lisa (seletuskiri).pdf

6. Sauga valla eelarvestrateegia I lugemine.pdf

6. Sauga valla eelarvestrateegia                     lisa.pdf

7. Sauga valla heakorraeeskiri II lugemine.pdf

 

23. august 2012

1_Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Jänesselja tn 10).pdf

1_Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Jänesselja tn 10)    plaan.pdf

2_Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Pargimetsa).pdf

2_Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Pargimetsa)         plaan.pdf

3_Vallavara omandamine (Moonipõllu tee L1).pdf

4_Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Höövli).pdf

5_Kohanime määramine (Kolde tee).pdf

5_Kohanime määramine (Kolde tee)             plaan.pdf

6_Kohanime määramine (Sireli tee).pdf

6_Kohanime määramine (Sireli tee)                plaan.pdf

7_Sauga Vallavolikogu 28.04.2008 määruse nr 17 muutmine  

    (tänavanimed).pdf

7_Sauga Vallavolikogu 28.04.2008 määruse nr 17 muutmine

    (tänavanimed)                                          plaan.pdf

8_Kooli I detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf

9_Jänesselja tn 18 detailplaneeringu kehtestamine.pdf

10_Sauga valla heakorraeeskiri.pdf

10_Sauga valla heakorraeeskiri             seletuskiri.pdf

 

21. juuni 2012

1_Ladva tee 4 detailplaneeringu kehtestamine.doc

2_Farmeri põik 9 detailplaneeringu algatamine.doc

2_Farmeri põik 9 lähteseisukohad.doc

2_Farmeri põik 9 plaan.png

3_Kukeküla tee 11 detailplaneeringu algatamine.docfileadmin/pdf/Volikogu/Eelnoud/Juuni/3-Kukekyla_tee_11_detailp_algatamine.doc

3_Kukeküla tee 11 lähteseisukohad.doc

3_Kukeküla tee 11 plaan.png

4_Nepi ja Pardi detailplaneeringu algatamine.docfileadmin/pdf/Volikogu/Eelnoud/Juuni/3-Kukekyla_tee_11_detailp_algatamine.doc

4_Nepi ja Pardi lähteseisukohad.doc

4_Nepi ja Pardi plaan.png

5_Pikamaa I ja Pikamaa II detailplaneeringu algatamine.docfileadmin/pdf/Volikogu/Eelnoud/Juuni/3-Kukekyla_tee_11_detailp_algatamine.doc

5_Pikamaa I lähteseisukohad.doc

5_Pikamaa I ja Pikamaa II plaan.png

5_Pikamaa I ja Pikamaa II plaan.pdf

6_Taotlus riigimaantee 19213 Sauga tee L8 üleandmiseks.doc

6_Sauga tee L8 (Jänesselja tn) plaan.png

 

24. mai 2012

1_Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kooskõlastamine.pdf

2_Volituste andmine Maa-ametile.pdf

2_Volituste andmine       lisa.pdf

3_ 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine.pdf

3_2011.a majandusaasta aruanne     lisa.pdf

4_Lasteaedade pedagoogide töötasustamise alused 2012.a.pdf

5_Kooli I detailplaneeringu kehtestamine.pdf

6_Nurmenuku detailplaneeringu planeeringuala muutmine.pdf

6_Nurmenuku detailplaneeringu lähteülesanne.pdf

6_Nurmenuku detailplaneeringu plaan.pdf

7_Jänesselja 14 detailplaneeringu algatamine.pdf

7_Jänesselja 14 detailplaneeringu lähteülesanne.pdf

7_Jänesselja 14 detailplaneeringu plaan.pdf

8_Üüri piirmäära kehtestamine.pdf

 

Viimati uuendatud:   07.01.2014. 11:55