» Volikogu » Eelnõud » Eelnõud 2016

Volikogu eelnõud 2016

 

22. detsember 2016

asuvad pilvekaustas

 

5. detsember 2016

asuvad pilvekaustas

 

24. november 2016

asuvad pilvekaustas

 

10. november 2016

asuvad pilvekaustas

 

20. oktoober 2016

asuvad pilvekaustas

 

22. september 2016

asuvad pilvekaustas

 

12. september 2016

asuvad pilvekaustas

 

22. augusti eelnõud

asuvad pilvekaustas

ühinemisläbirääkimiste materjalid asuvad ka Pärnumaa Omavalitsuste Liidu

kodulehe lingil http://pol.parnumaa.ee/haldusreform/uhinemislabiraakimised/parnu

 

16. juuni eelnõud

asuvad pilvekaustas

 

19. mai eelnõud

asuvad pilvekaustas

 

21. aprilli eelnõud

asuvad pilvekaustas

 

24. märtsi eelnõud

asuvad  pilvekaustas

 

25. veebruari eelnõud

asuvad pilvekaustas 

 

28. jaanuar

 

1. Umbusalduse avaldamine Sauga valla vallavanemale Priit Ruudule (eelnõu).pdf

1. Umbusaldusavaldus       lisa.pdf 

1. Umbusaldusavalduse    seletuskiri  lisa.pdf

2. Ühinemiskonsultatsioonideks volituste andmine.pdf

3. Vallavalitsuse koosseisu muudatus.pdf 

4. Randivälja II kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.pdf

5.  Vallavara omandamine (Randivälja tee L2).pdf  

5.   Vallavara omandamine (Randivälja tee L2     plaan.png

6. Sauga valla 2016. a eelarve.xls 

6. Sauga valla 2016. a eelarve       seletuskiri.pdf 
 

 

 

 

Viimati uuendatud:   21.12.2016. 12:32