» Haldusreform

Haldusreform

Haldusreformi seaduse eelnõuga saab tutvuda Riigikogu veebilehel.

Pärnumaal toimuvast Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel

 

Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsus nr 11 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" (pdf)

Sauga Vallavolikogu 24.03.2016 otsus nr 12 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine" (pdf)

Sauga Vallavolikogu 24.03.2016 otsus nr 13 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks volituste andmine" (pdf)

Ühinemisläbirääkimiste komisjoni protokoll nr 1 19.04.2016 (pdf)

Sindi Linnavolikogu otsus nr 99, 14. apr 2016  "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" (pdf)

Sauga vallavolikogu otsus nr 79, 16.06.2016  "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine" (pdf)

 

Sauga Vallavolikogu 22. augusti 2016 otsus nr 83 "Ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku korraldamine" (pdf)

 

Ühinemislepingu eelnõu (docx)

Lisa 1 Ühinemislepingu seletuskirja eelnõu 19.08.2016 (docx)

Lisa 2 Investeeringute kava 2017-2021 (xlsx)

Lisa 3 Kaart (ajutine) (pdf)

Lisa 4 Are valla 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 4 Audru valla 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 4 Paikuse valla 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 4 Pärnu linna 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 4 Sauga valla 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 4 Tori valla 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 4 Tõstamaa valla 2015 majandusaasta aruanne (pdf)

Lisa 5 Piirkondlike nõukodade moodustamine 08.08.2016 (docx)

Lisa 6 2017. aasta investeerimislaenud (pdf)

Lisa 7 Eelarvestrateegia 2018-2021 (xlsx)

Lisa 7 KOV eelarvestrateegia 2018-2021 (abitabel) (xlsx)

Lisa 8 Ettevalmistusperioodi tegevuskava 08.08.16 (docx)

 

Sauga Vallavolikogu 20. oktoobri otsus nr 93 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine Pärnuga" (pdf)

 

 

Sauga Vallavolikogu 22. septembri otsus nr 90 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamine" (pdf)

 

Audru Vallavolikogu vastus Sauga Vallavolikogule  (otsus nr 45 "Seisukoha võtmine Sauga Vallavolikogu 22.09.2016 otsuse nr 90 "Haldusterrotoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamine" kohta

 

Tori Vallavolikogu vastus Sauga Vallavolikogule (otsus nr 45 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine")

 

Sindi Linnavolikogu otsus nr 118 "Seisukoha võtmine Sauga Vallavolikogu 22.09.2016 otsusele nr 90 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamine" suhtes"

 

Tori Vallavolikogu otsus nr 48 "Pärnu linnaga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine"

 

Are Vallavolikogu otsus nr 49 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamisest keeldumine"

 

Paikuse Vallavolikogu otsus nr 47 "Seisukoha võtmine Sauga Vallavolikogu ettepaneku suhtes"

 

Halinga Vallavolikogu otsus nr 30 "Haldusterritoriaalse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamisest keeldumine"

 

Are Vallavolikogu otsus nr 51 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamisega nõustumine"

 

Sauga Vallavolikogu 10. novembri 2016. a otsus nr 94 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste pidamiseks volituste andmine"

 

Sauga Vallavolikogu 10. novembri 2016. a protokolliline otsus "Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu avalikustamine"


Ühinemislepingu materjalid

 

Sauga Vallavalitsuse 15. novembri 2016 korraldus nr 612 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine"

 

Sauga Vallavalitsuse 29. novembri 2016 korraldus nr 634 "Komisjonide moodustamine elanike küsitluse korraldamiseks"

 

Sauga Vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsus nr 100 "Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine"

Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisleping ja selle lisad.

 

Volikogu 22. detsembri 2016 otsus nr 101 "Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks"

Viimati uuendatud:   22.03.2017. 08:41