» Haridus » Haridus

Sauga Põhikool

Sauga Põhikoolis alustati õppetööd 1929. aastal, kui kohustuslikule 6-klassilisele üldharidusele ülemineku korras oli ehitatud uus koolimaja vallamaja juurde. Maja hävis tulekahjus 1936. aastal ning kool koliti vallamajja. Praegune kivist koolihoone valmis 1938. aastal. 9-klassilisena töötab Sauga kool alates 1988. aastast. 

 

Nurme küla

Tori vald

85004 Pärnumaa

 

tel 443 0031

e-post info@saugakool.ee

Sauga Põhikooli kodulehele

 

 

 

Jänesselja Lasteaed

Oma huvitava nime on lasteaed saanud selle järgi, et on ehitatud endise Jänesselja karjamõisa aladele, mis oli osa juba 13. sajandil rajatud Sauga mõisast. 

Lasteaed asub Sauga aleviku keskel. Pärnu linnast on võimalik siia sõita bussidega nr 19 ja 57, Kilksamalt ja Eametsa külast bussiga nr 50 ning koolibussiga.

Lasteaia vana hoone on ehitatud 1976. aastal kuuele rühmale. 90-ndate lõpul töötati mõnda aega kolme rühmaga, kuna vähenes lasteaia-ealiste arv. Uue sajandi algul aga suurenes lasteaiakoha soovijate hulk tõusvas joones tänu noorte perede sisserändele Sauga valda. 2005. aasta lõpuks töötas renoveeritud ruumides uuesti 6 rühma, kuid kõigile soovijatele kohti siiski ei jagunud. 

2008 aasta aprillis alustas Yit-ehitus arhitekt Priit Matsi omanäolise projekti järgi juurdeehituse ehitamist, sisekujunduse autor on Anneli Matsi. 5. jaanuaril 2009. a, lasteaia vana hoone 33-ndal sünnipäeval, avati pidulikult juurdeehitus 3 rühma, avara spordisaali, mängutoa, kunstitoa ja lasteaia administratsiooni ruumidega.

Alates 2009. aasta jaanuarist töötab lasteaias 9 rühmaIga rühma käsutuses on eraldi sissekäiguga 150 m2 suurused rühmaruumid. Lisaks saavad lapsed kasutada muusikasaali ja spordisaali muusika- ja liikumistundides. Toitu valmistatakse renoveeritud köögiplokis. 

Lasteaia õueala suuruseks on 2 ha ja seal on eraldatud mänguväljakud kõikidele rühmadele. Lisaks on üldkasutatav ala, kuhu valla firmade abiga on ehitatud kaasaegsed puidust mänguvahendid. Juurdeehituse rühmade mänguväljakud vajavad veel väljaehitamist.


 

Jänesselja 10 

Sauga alevik

Tori vald

85002 Pärnumaa

 

tel 447 5660

e-post info@janesselja.ee

Jänesselja Lasteaia kodulehele

 

 

 

Tammiste Lasteaed

Tammiste Lasteaed avas lastele uksed Pärnumaal Sauga vallas  11. jaanuaril 2011. Lisaks looduskaunile asukohale on juba tunnustust leidnud ka hoone ise. Eesti Metsatööstuse Liidu ja Puuinfo korraldatud võistlusel tunnistati Matekis toodetud Tammiste Lasteaed 2010. aasta tehases toodetud puitehitiste kategoorias parimaks.

Lasteaias töötab 5 rühma: Urvakesed, Kastaninublud, Männikäbi põnnid, Kuusekäbi nupsud ja Pajutibud. Lasteaias käivad lapsed vanuses 1,5-7 aastat. Rühmaruumid on avarad, palju mängulusti pakkuvad ja valgusküllased. Lasteaia suures saalis toimuvad laste muusika- ja liikumistegevused, teatrietendused, peod ja huvitegevus. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Tammiste lasteaia õueala üle tunneb uhkust kogu lasteaia meeskond. Suur jooksuplats, fantaasiarikkad ja pilkupüüdvad mängu- ning spordivahendid, samuti õuesõppe otstarbeks kasutatavad varjualused pakuvad lastele mitmekülgseks arenguks palju erinevaid võimalusi.

 

Kellukese tee 5

Tammiste küla

Tori vald

85009 Pärnumaa

 

tel 5305 8380

e-post info@tammistelasteaed.ee

Tammiste lasteaia kodulehele

Viimati uuendatud:   21.11.2017. 12:52