» Kultuur » Sauga Raamatukogu » Kasulikud viited

Sauga Raamatukogu - kasulikud viited

Raamatukogude elektronkataloog URRAM

Raamatukogude elektronkataloog ESTER

Kutuuriministeeriumi programmi "Eesti kirjandus" e-raamatud

Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite andmebaas ISE 

Pärnumaa koduloost Pärnu Keskraamatukogu kodulehel

Kodulooandmebaas 

Digiteeritud eesti ajalehed aastatest 1821-1944, väliseesti ajalehed alates aastast 1944 DEA

Rahvusraamatukogu digiarhiiv DIGAR

Eesti rahvaluule-alased andmebaasid

Eesti biograafiline andmebaas ISIK

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

Rahvusarhiivi digiteeritud allikaid sisaldav veebikeskkond Saaga (Eesti Vabariigi (1918-1940) administratiivasutuste ja riigitegelaste dokumendid, kirikuraamatud, hingeloendid, vakuraamatud, sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad, kaardid, Tartu linna hoonete ehitusprojekte, aadlivappide kujutised ja 17. sajandi trükised jne)

Eesti Kirjandusmuuseumi digitaalraamatukogu Grafo (vanemaid eestikeelseid raamatuid ja haruldased kalendrid, mõned 30-ndate aastate teatmeteosed, lasteraamatud ja väliseesti trükised)

Eesti muuseumide veebivärav MUIS

 

Eesti kirjanduse ülevaated Maire Liivametsalt

Eesti Lastekirjanduse Keskuse koduleht

 

 

 

Viimati uuendatud:   06.02.2017. 19:06