» Planeeringud » Üldplaneering » Kehtetud üldplaneeringud

Kehtetud üldplaneeringud

Vallavolikogu otsus üldplaneeringu kinnitamise kohta 12.09.1997. a

Kehtiv Sauga valla üldplaneeringu kaart (1997)

Seletuskiri (43 MB pdf)

 

Siseministeeriumi, Pärnu Maavalitsuse ja Sauga Vallavalitsuse kokkuleppe protokoll  2009. a (pdf)

Pärnu Maavalitsuse heakskiit Sauga valla üldplaneeringule Tammiste küla osas (pdf)

 

Volikogu 27. märtsi 2009. a määrus "Sauga valla üldplaneeringu kehtestamine Tammiste küla osas" 

Sauga valla üldplaneeringu seletuskiri 17.03.2009 (pdf)

Tammiste kaart (jpg)

Viimati uuendatud:   09.12.2016. 17:39