» Planeeringud » Üldplaneering » Kehtiv üldplaneering

Kehtiv üldplaneering

Sauga valla üldplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 5. detsembri 2016 otsusega nr 97. Üldplaneering kehtestati osaliselt, jättes kehtestatavast planeeringualast välja vaidlusalune piirkond Kasteheina ja Karukella tänavate pikenduste vahel, mis on seotud Riigikohtule esitatud kassatsioonkaebuses nõutud avalike juurdepääsude tagamisega Pärnu jõe kallasrajale Karukella ja Kasteheina tänavate mõtteliste pikenduste kaudu ning Pärnaõie tee 24 kinnistu ulatuses kuni eelmainitud Riigikohtu lahendi saamiseni.

Kehtestamise otsus

 

KSH aruanne

Põhijoonis

Väärtused ja piirangud

Tehnovõrgud

Transport ja teed

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

 

 

 

Viimati uuendatud:   12.12.2016. 18:25