» Projekteerimistingimuste väljastamine

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul

Täiendav info telefonil 442 0721 või kristjan@sauga.ee

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Tammiste külas Veskikaare tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib kavandada hoonet, mille sidumiskõrgus on kehtestatud detailplaneeringus määratust kõrgem. Veskikaare tn 14 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses 08.07-22.07.2016  ja Sauga valla veebilehel.  Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 22. juulini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 2. augustil 2016 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 5918 2828 ja kristjan@sauga.ee

 

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Tammiste külas Nurmika tn 5 kinnistul paikneva olemasolevale üksikelamule kasutusloa taotlemiseks ning kehtestatud detailplaneeringu täpsustamiseks. Nurmika tn 5 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses ja Sauga valla veebilehel 30.05-13.06.2016.  Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel Sauga Vallavalitsusele või e-kirjaga aadressil sauga@sauga.ee kuni 13. juunini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 14. juunil 2016 kell 16.00 Sauga vallamajas.

 

 

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Tammiste külas Mägra tee 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib kavandada hoonet, mis oma gabariitidelt  jääb kehtestatud detailplaneeringu kohasest hoonestusalast osaliselt välja. Mägra tee 9 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses ja Sauga valla veebilehel 16.05-30.05.2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 30. maini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 31. mail 2016 kell 16.00 Sauga vallamajas

 

 

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Tammiste külas Pilliroo tn 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib kavandada hoonet, mis oma kõrguselt ületab kehtiva detailplaneeringuga lubatut kuni 10% ning korrigeerida detailplaneeringuga määratud sidumiskõrgust. Pilliroo tn 10 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses ja Sauga valla veebilehel 16.05-30.05.2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 30. maini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 31. mail 2016 kell 16.30 Sauga vallamajas

 

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Tammiste külas Pilliroo tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib kavandada hoonet, mis oma gabariitidelt  jääb kehtestatud detailplaneeringu kohasest hoonestusalast osaliselt välja. Pilliroo tn 5 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses ja Sauga valla veebilehel 06.05-20.05.2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 20. maini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 23. mail 2016 kell 16.00 Sauga vallamajas.

 

 

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Tammiste külas Veskikaare tn 7 kinnistule kolme korteriga ridaelamu tüüpi väikeelamu püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib kavandada hoonet, mis oma gabariitidelt  jääb kehtestatud detailplaneeringu kohasest hoonestusalast osaliselt välja ning soovib muuta planeeringuga määratud hoone sidumiskõrgust ja sellest tulenevalt ja suurimat lubatud hoonete kõrgust. Veskikaare tn 7 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses 03.05-17.05.2016  ja Sauga valla veebilehel.  Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 17. maini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 18. mail 2016 kell 16.00 Sauga vallamajas.

 

 

Sauga Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Eametsa külas Mägra tee 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib kavandada hoonet, mis oma gabariitidelt  jääb kehtestatud detailplaneeringu kohasest hoonestusalast osaliselt välja. Mägra tee 1 projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub Sauga Vallavalitsuses 02.05-16.05.2016  ja Sauga valla veebilehel.  Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 16. maini 2016. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 18. mail 2016 kell 16.30 Sauga vallamajas.

 

Viimati uuendatud:   04.05.2017. 11:49