» Projektid ja programmid » Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatud projektid » Romantiline Rannatee

Romantiline rannatee

LEADER-meetme raames rahastati Sauga vallas järgmisi tegevusi:

Romantilise Rannatee värav ja supluskohad Sauga vallas

Romantilise Rannatee värav (viit)

Romantilise Rannatee värava plats

Romantilise Rannatee 4 puhke- ja supluskoha rajamine

 

Romantiline rannatee on teekond, mis viib rändaja mööda ligi 250 km pikkust rannajoont Varblast Iklani või Iklast Varblani, põigetega Kihnu saarele ja ka sisemaale, kus on märgid Läänemere endisest rannajoonest. Romantiline Rannatee ühendab endas teid ja radu, teenindusasutusi, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi ja –sündmusi, mis jäävad Pärnumaa üheksa (Häädemeeste, Tahkuranna, Sauga, Audru, Tõstamaa, Koonga, Saarde, Varbla ja Kihnu) valla piiridesse. Sauga vallas Pulli külas paikneb üks Põhja-ja Ida-Euroopa tähtsamaid kiviajast pärinevaid arheoloogiamälestisi – Pulli asulakoht. See on tänini vanimaid keskmise kiviaja elupaiku Läänemere piirkonnas ja vanimad teadaolevad inimasustuse jäljed Eestis. Muistis avastati geoloogide poolt 1967.aastal Pärnu jõe kaldalt Pulli küla maadel vana kruusaaugu uurimisel. Orgaanilisest ainesest tehtud radiosüsinikudateeringute järgi elati seal u 9000-8550 aastat eKr. Pulli asulakoht paikneb looduskaunis kohas Pärnu jõe kaldal, mis loob eeldused pakkuda asulakoha külastajatele lisateenuseid, näiteks puhke- ja suplusvõimalust. Projektiga kavandatavate tegevuste eesmärk on suurendada Romantilise Rannatee atraktiivsust ja pikendada külastaja piirkonnas viibimise aega. Selleks on kavas teha Pulli muistne asulakoht nähtavaks, rajades ajaloolisele vaatamisväärsusele viitamiseks Romantilise Rannatee värava, ning laiendades pakutavate teenuste valikut nelja puhke- ja supluskoha rajamisega looduskaunile Pärnu jõe kaldale.

Supluskohtadele paigaldati paadisillad ja riietumiskabiinid ja need kohad on:

Paadisild Uuemetsa elamurajooni puhkealale Pärnu jõe paremal kaldal;

Paadisild Markna talu kohas Pärnu jõe paremal kaldal;

Paadisild Kesa teel Pärnu jõe paremal kaldal;

Paadisild Pulli külas Pulli asula läheduses Pärnu jõe paremal kaldal.

Lisaks ehitati välja Künka tee pikendusele peatumisplats Pulli asula külastajatele.

Tolmuvaba katte sai Künka tee koos peatusplatsiga. 

Ehitati välja välisvalgustus kuni Pärnu jõeäärse kallasrajani. 

Paadimeestele, kes sõidavad elektrimootoritega Pärnu jõe selles piirkonnas rajati jõe vahetus lähedusse akude laadimispunkt.

 

Paigaldamist vajab veel Romantilise rannatee viit, mis on tegemisel ja saab paigaldatud 2018. a esimeses pooles.

Viimati uuendatud:   11.12.2017. 17:42