» Noorsootöö » Sauga Avatud Noortekeskus » Sauga ANKi kodukord

Sauga Avatud Noortekeskus

SAUGA AVATUD NOORTEKESKUSE KODUKORD

 

1. Oled oodatud noortekeskusesse oma vaba aega sisustama. Sa võid kasutada

noortekeskuse vahendeid, osaleda noortekeskuse üritustel ning ringides.

 

2. Noortekeskusesse tulles jäta jalanõud koridori korrektselt ning pane

kohe registreerimislehele kirja oma nimi ja allkiri.

 

3. Noortekeskuse vahendeid kasuta heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka

pärast sind saaksid teised külastajad neid kasutada.

 

4. Pea kinni huviringide registreerimisaegadest ja korrast.

 

5. Ole viisakas ja abivalmis teiste keskuse külastajate ja noorsootöötajatega.

 

6. Noortekeskuses olles vastutad oma isiklike asjade eest ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne).

 

7. Korista enda järelt ja pane kasutatud vahendid oma kohale tagasi!

 

8. Muusikat valides arvesta ka kaaslastega, helitugevust reguleerib noorsootöötaja.

 

9. Kui sa märkad midagi ebatavalist, ohtlikku (tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, esemed jne), siis teata sellest kohe noorsootöötajale. Ära hakka ise tegutsema!

 

10. Ära puutu ja vii kaasa asju, mis ei kuulu sinule! Leitud asjad vii noorsootöötaja kätte!

 

11. Kui oled varastanud, rikkunud või lõhkunud noortekeskuse vara, siis on sul kohustus see tagastada, asendada või kinni maksta.

 

12. Noortekeskuses ja selle lähiümbruses on keelatud suitsetamine!

Noortekeskust külastades on keelatud kaasa võtta alkohoolseid jooke ja

narkootilisi aineid, neid tarbida ning viibida alkoholi- ja narkojoobes

noortekeskuses.

 

13. Alati on oodatud sinupoolsed ideed ja mõtted, ka igasugusest teostamatust ideest saab arendada midagi head ja teostatavat.

 

14. Oled noortekeskusesse alati oodatud, kuid siin viibides pea kinni kodukorrast!

 

Kodukorrast mitte kinnipidanu karistamine:

*Meeldetuletus või hoiatus

*peale kolme hoiatust nädalane külastuskeeld

*täielik külastuskeeld

Viimati uuendatud:   13.11.2015. 12:56