» Noorsootöö » Sauga Avatud Noortekeskus » Info ja kontakt

Sauga Avatud Noortekeskus

LAHTIOLEKUAJAD

E, T, K, N, R     14.00-20.00

NB! 1. juunist 30. augustini on noortekeskus avatud 12.00-18.00.

 

KONTAKT

Põõsalinnu 2

Sauga alevik

Tori vald

85008 Pärnumaa

  

juhataja Ingrid Liiv (tööleping peatunud)

juhataja kt Helen Paluoja

telefon 5695 1200

e-post noortekeskus@sauga.ee

telefon noortekeskuses 5697 1700

Registrikood 75034790

 

Sauga ANK Facebookis

 

Noortekeskusele on hea ligipääs ja parkimisvõimalused auto või jalgrattaga saabujatele, Pärnu linnast tuleb kõrvalasuvasse Madise peatusesse buss nr 11 (info siit).

Liikumispuudega inimesed saavad siseneda maja peauksest, hoones on olemas lift.

Noortekeskusega samas hoones asub Sauga Raamatukogu.

 

Projektiga „Sauga Avatud Noortekeskuse juurdeehitus“  ehitati noortekeskuse olemasolev ühekorruseline hoone ümber kahekorruseliseks. Lisandus saal, multimeedia labor, musaurg, seminaarium, köök jne. Lähemalt ehitusest siin. Ehitust rahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. 

 

 

TEENUSED

Lisaks üritustel osalemisele on Sauga ANKis võimalus mängida piljardit ja teisi lauamänge, joonistada, meisterdada, jms. Kasutada saab 5 internetiühendusega arvutit, olemas on muusika kuulamise ja telerivaatamise võimalus. Keskuses on ka Wifi leviala.

Ruume on võimalik rentida, hinnakiri koos fotodega siin (pdf) 

 

 

 


Programm NOORTE TUGILA on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda. Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Tegevuste finantsiliseks mahuks üle Eesti on 3,1 miljonit eurot.

 

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

Helena Randlaht, noorsootöötaja

tugila@sauga.ee

https://www.facebook.com/ParnumaaNoorteTugila

Tel 5691 8008

Viimati uuendatud:   21.11.2017. 12:50