» Kultuur » Seltsitegevus

Sauga valla seltsid

Naisseltsing Helle on asutatud 11. oktoobril 1994. aastal, koos hakati käima Sauga raamatukogus. Seltsingu eesmärgiks on laiendada vaba aja veetmise võimalusi ja edendada seltsielu. Seltsing korraldab liikmetele ühistegevust ja üritusi, propageerib positiivset ellusushtumist ja arendab muid seltsingu liikmete poolt heaks kiidetud tegevussuundi. Tegeletakse erinevate käsitööliikidega (siidimaal, lapitehnika, portselanimaal, nahast ja muudest materjalidest esemete valmistamine jne), kohtutakse huvitavate inimestega. Igal aastal korraldatakse käsitöönäitusi. Seltsingu tegevus on jäädvustatud kroonikaraamatutes. Seltsingul on 18 liiget, koos käiakse kaks korda kuus Sauga avatud noortekeskuses.

Kontakt:

Vally Jaansen

Telefon: 501 5852

Aino Tammik

Telefon: 5649 5350

 

 

 

 

Urge naisselts alustas 2000. aasta kevadel, Urge raamatukogus käiakse koos kord kuus. Liikmeid oli alguses 25, praegu umbes 20. Neist 10 on nn raudvara- kohal alati ja iga ilmaga. Tegevuse eesmärgiks on uue ja huvitava teadasaamine ja õppimine. Igal õhtul on oma teema: kuulatakse huvitavate inimeste esinemisi (ametnikud, koduloolased, kunstnikud, poliitikud, tervisetundjad jne) ja tehakse käsitööd looduslikest materjalidest, tähistatakse rahvakalendri- jm pühi. Võetakse osa vallaüritustest ja –reisidest. Naisseltsi õhtud-üritused on lahtised ja nendel on osalenud teisigi huvilisi nii oma- kui naabervaldadest ja Pärnu linnastki.

Kontakt:

Liivia Koolme

Telefon: 5666 9878 

E-post: urge@pkr.ee

 

 

 

 

Kirjandushuviliste selts Luule tuli esmakordselt kokku 29. novembril 2005. aastal Sauga raamatukogus. Seltsi eestvedajaiks on Sauga raamatukogu endine juhataja Ene Tiismaa ning praegune juhataja Piia Salundi. Seltsil on kümme liiget, koos käiakse kord kuus. Kokkusaamistel tutvustatakse üksteisele loetud kirjandust, samuti käib külalisi, kes on kirjandusega ühel või teisel viisil seotud. Käidud on ekskursioonidel Pärnu muuseumis, Linnakodaniku majas, Pärnu keskraamatukogus ja Lydia Koidula memoriaalmuuseumis.

Kontakt:

Piia Salundi

Telefon: 443 1409

E-post: sauga@pkr.ee

 

 


Sauga Lions klubi kuulub Eesti Lions piirkonna Lääne eesti harusse ja kõik omakorda USA-s asuvale Lions Club International peamajale. Lions klubiliikumise ideeks on inimesi enda kõrval märgata ja vajadusel neid abistada. Eesmärkideks on ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta, tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu, kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.

LC Sauga asutati 1994. a varakevadel. Klubi asutajateks olid Sauga vastloodud valla aktiivsemad inimesed ja Soome Jurva valla kohaliku lionsklubi liikmed. Praegu on klubi jätkuvalt aktiivne nii kohalikus koduvallas kui ka Eesti piires. Jõudumööda aidatakse inimesi, kes on ootamatult hätta sattunud, samuti puuetega noori. 2007. a algas üleriiklik kampaania, kus koguti raha vaegnägijaist lastele. Valla piires lüüakse kaasa heakorratalgutel.

Välja on kujunenud omad üritused nii klubi liikmetele kui ka vallarahvale: mardipäev ja klubi sünnipäev, jõulupidu ja vastlapäev. Klubi on hetkel küll väike oma 15 liikmega, kuid selle eest tegus. Seega ootame alati uusi ärksamaid vallakodanikke klubiga liituma et ühiselt koos muuta ümbritsevat keskkonda paremaks.

Kontakt:

Telefon: 505 8425

E-post: lcsauga@hot.ee

Viimati uuendatud:   03.02.2015. 11:01