» Täitmata ametikohad

Täitmata ametikohad

 

Sauga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja

ametikoha täitmiseks tähtajalise töölepingu alusel.

 

Töö kirjeldus:

  • Sauga valla noorsoo- ja kultuuritöö korraldamine ja edasiarendamine;      
  • valla avalike ürituste korraldamine ja koordineerimine;
  •  noortekeskuse tegevuse korraldamine;
  • noorsoo- ja kultuuritöö valdkonna dokumentide koostamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

  • kõrgharidus või selle omandamine;
  • riigikeel kõrgtasemel nii kõnes kui ka kirjas ja ühe võõrkeele valdamine koos ametialase sõnavara kasutamisega;
  • oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning oskus neid nõuetekohaselt rakendada;
  • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime ning iseseisvus;
  • B-kategooria juhiluba

 

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad 29. augustiks 2017. a e-posti aadressil sauga@sauga.ee. Lisainfo ave@sauga.ee, tel 5866 6327.

Viimati uuendatud:   11.08.2017. 11:55