» Projektid ja programmid » Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatud projektid » Tammiste lasteaia ehitus

Tammiste lasteaia ehitus

Sauga vald viis ellu Tammiste lasteaia ehitusprojekti, mille käigus ehitati 96-kohaline koolieelne lasteasutus. Lasteaia ehitust rahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohalike avalike teenuste arendamise programmist. Ehituse käigus valmis lasteaiahoone, mille üldandmed on järgmised:

Hoone gabariidid

Hoone pikkus – 71,9 meetrit

Hoone laius – 30,0 meetrit

Hoone max kõrgus – 7.51 meetrit

Hoone min kõrgus – 4,0 meetrit

Tavarühmad 4tk - 96 last

Tavarühma saab vajadusel kohandada sõimerühmaks. Rühmaruumid planeeriti hoone ida-, kagu- ja lõunapoolsesse ossa. Ruumide planeerimisel on omaette ruumid igale rühmale, muusikasaal ja võimlemissaal. Iga rühm sai ka mänguväljaku. Lasteaia hoone ehitati ühekorruseline.

Ehitusalune pind - 1 731,9 m²

Krundi pind - 9 952,0 m²

Täisehitusprotsent - 17,4%

Kasulik pind - 1285,0 m²

Suletud brutopind - 1524,2 m²

Suletud netopind - 1350,9 m²

Hoone maht - 5556 m³

Tulepüsivusklass - TP-3

Parkimiskohti - 20

Hoone eluiga - 50 aastat

Hoone kütmine toimub maasoojuspumbaga. Ehitusehanke võitis AS Koger ja Partnerid koos AS Matekiga. Projekti eesmärgiks oli luua kaasaegne, mugav ning ökonoomne madala energiatarbega lasteaed.

 

Tammiste lasteaed alustas tööd 11. jaanuaril 2011.

Viimati uuendatud:   07.06.2016. 16:38