» Üldinfo » Üldinfo

Üldandmeid Sauga vallast

Sauga vald asub Pärnumaa keskosas. Valla lõunanaabriks on Pärnu linn, läänepoolseks naabriks Audru vald, põhjaosas piirneb Halinga ja Are vallaga, idaosas Tori valla, Sindi linna ja Paikuse vallaga.

 

Geograafiliselt jääb Sauga valla territoorium Pärnu madalikule, Pärnu ja Sauga jõgede alamjooksude vahelisele alale, haarates lääneosas suurema osa Nurme rabast ja kogu Rääma raba. Soo ja mets hõlmavad valla territooriumist ca 58 %, siit ka valla peamine maavara - turvas.

 

Valla üldpindala on 16482,3 ha, mis on 3,9 % Pärnumaa maavaldade pindalast.

 

Valla territooriumil paikneb 10 küla ja 1 alevik, kus kokku elab 4237 elanikku (1. jaanuar 2017). Tihedamini on asustatud valla lääne- ja idaosad, teede ja jõgede ümbrused.

 

Valda läbivad liiklusteed soodustavad ühendust lähemate linnade ja naabervaldadega.

 

Põhimaanteedest läbivad Sauga valda Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 7,5 km ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 13,5 km ulatuses, lisaks kohalikud maanteed.

 

Vallas tegutseb üks põhikool - Sauga põhikool Nurme külas; Sauga alevikus asub Jänesselja lasteaed, Tammiste külas Tammiste lasteaed. Raamatukogusid on kaks: Urge külas ning Sauga alevikus, raamatukogudes saab kasutada ka internetiühendusega arvutit. Spordisõpradel on treeninguteks võimalik kasutada Sauga vallavalitsusega ühe katuse all olevat spordisaali, valla noored saavad koos käia ja huvitegevust harrastada Sauga avatud noortekeskuses. 

 

Vaatamisväärsusteks on Sauga magasiait, mis on arhitektuurimälestis, nagu ka Ullaste mõisa peahoone. Üle vabariigi teatakse asulakohta Pulli külas, mille vanuseks loetakse u 8900 a eKr. 

 

Sauga valla 25. aastapäevaks valminud film

Sauga valla esiajaloost

Sauga valla statistika Statistikaameti piirkondlikus portaalis

Viimati uuendatud:   02.08.2017. 09:11