» Teated

Teade detailplaneeringu algatamisest

30.08.17 14:11

Sauga Vallavalitsus teatab Tammetõru tee 12 kinnistu detailplaneeringu algatamisest 09.08.2017 Sauga Vallavalitsuse korraldusega nr 385. Tammetõru tee 12 kinnistu (katastritunnus 73001:001:0657; pindala 4480 m²; 100% elamumaa) asub Pärnu maakonnas Sauga vallas Nurme külas. Tammetõru tee 12 kinnistu piirneb Tammetõru tee 10 (73001:001:0656, elamumaa) ja Tammetõru tee 14 (73001:001:0658, maatulundusmaa) kinnistutega, Tammetõru teega (73001:001:0659, transpordimaa) ning Sauga jõega. Detailplaneeringu ülesandeks on määrata krundi hoonestusala ja ehitusõigus ning ehituslikud tingimused, lahendada juurdepääs, haljastus, tehnovõrkudega varustamine jms.

Info piret@sauga.ee või tel 442 0330.

Vallavalitsuse korraldus