» Teated

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

30.08.17 14:13

Sauga Vallavalitsus teatab, et Sauga Vallavolikogu 17.08.2017 otsusega nr 38 lõpetati Eametsa külas Vilja kinnistu detailplaneeringu koostamine, kuna menetlemise käigus ilmnesid asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.

Info piret@sauga.ee või tel 442 0330.

Volikogu otsus