» Teated

Teade projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest

31.08.17 17:46

Sauga Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul Eametsa külas Nigula tee 25 kinnistutele täiendava abihoone püstitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Omanik soovib projekteerimistingimustega suurendada detailplaneeringuga lubatud abihoonete arvu krundil.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel sauga@sauga.ee  ajavahemikul 04.09.2017 kuni 17.09.2017. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 18. septembril 2017 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 5918 2828 ja kristjan@sauga.ee

 

Eelnõu