» Teated

Hea peretoetuse saaja!

13.09.17 13:34

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi mitmes osas.

Põhjus on selles, et koolid edastavad andmeid õppimise kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks, kuid peretoetusi makstakse tavaliselt 8. kuupäeval. Peretoetuste maksmisel tugineb sotsiaalkindlustusamet Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetele. Kui andmed õppimise kohta jõuavad meile pärast 8ndat kuupäeva, siis teeme peretoetuse makse septembri teises pooles.

 

 

Seega, kui sa 8. septembril ei saanud peretoetusi või said väiksemas summas, kui tavaliselt, siis ei ole sinu lapse õppimise andmed uue õppeaasta kohta veel meieni jõudnud. Koolidel on kohustus info laste õppimise kohta edastada 15. septembriks. Kui õppimise andmed on meil olemas 15. septembriks, siis maksame toetuse välja septembris.

Kui info õppimise kohta saabub hiljem, siis maksame toetuse esimesel võimalusel pärast õppimise kohta info laekumist.

 

Lapsetoetust maksame kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui sinu laps õpib Eestis, ei ole tõendit õppimise kohta esitada vaja. Jätkame toetuse maksmist uuel õppeaastal Eesti Hariduse Infosüsteemist saadud info alusel. Välisriigis õppiva lapse andmeid EHIS-es ei ole ja sotsiaalkindlustusametile tuleb esitada koolitõend lapse õppimise kohta iga õppeaasta alguses.