» Teated

Tori Vallavolikogu liikmed on registreeritud

10.11.17 14:32

Vastavalt haldusterritoriaalse korralduse muutmise ehk ühinemise aluseks olnud Vabariigi Valitsuse määrusele tekib uus omavalitsus valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks loetakse valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnevat päeva.

 

Alates 11. novembrist on uus Tori vald.