» Üldinfo » Vapp ja lipp

Sauga valla sümbolid

Vapp

Sauga valla vapiks on rohelisel kilbil ülaservast lähtuv, alaservani ulatuv hõbedane teravik, milles samasuunaline roheline teravik kümne kuldse viieharulise tähega 4+3+2+1.

 

Sauga valla vappi kasutatakse:

  • vallavolikogu, vallavalitsuse, valla asutuste, samuti äriühingute, mille aktsiate või osade ainuomanikuks on Sauga vald, pitsatitel ja dokumendiplankidel;
  • valla autasudel, meenetel ja ametimärkidel, samuti vallaametiasutuste ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel;
  • vallavalitsuse hoonel, valla piiritähistel ja vallavalitsuse ning vallaasutuste siltidel;
  • eelpool nimetamata juhtudel võib valla vappi kasutada üksnes vallavalitsuse loal.

Lipp

Sauga valla lipp on ristkülikukujuline vapilipp, millel on horisontaalselt, ülaosaga varda poole paigutatud valla vapi kujutis. Lipu normaalmõõtmed 105x165 cm, laiuse ja pikkuse suhe 7:11 ühikut.

 

Sauga valla lipu kasutamine:

  • valla lippu võib heisata riiklikel pühadel, valla pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsustega, samuti muudel avalikel üritustel;
  • valla lipu heiskamise võib teha kohustuslikuks üksnes vallavolikogu otsuse või vallavalitsuse korraldusega;
  • valla lipp heisatakse hoonel (pea)sissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti;
  • valla lippu võib kasutada kujutisena valla poolt üleantavatel suveniiridel;
  • valla lipu valmistamine ja kasutamine toimub üksnes vallavalitsuse loal.

Viimati uuendatud:   15.07.2015. 12:15